Skip to content Skip to footer

Fenıx Madencılık

Yeşile ve doğaya saygıyla…..

Pek çok alanda yeşile ve doğaya saygılı projelere imza atan Fenix, madencilik konusunda da aynı hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor…

Fenix Grup kurulduğu zamandan bu yana gerek inşaat projelerinde gerek diğer iştiraklerinde
doğaya ve insana saygılı projeler yürütme bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Gayrimenkul, turizm ve hizmet servisleriyle bölgesinin ve sektörünün öncü markalarından biri haline gelen Fenix Grup, madencilik sektöründeki faaliyetlerinde de sahip olduğu tecrübeyi yenilikçi vizyonuyla entegre ederek en kaliteli hizmeti sağlamayı ana prensip olarak belirlemiş durumda.

Kaliteli ve doğaya saygılı işletmecilik

Fenix Madencilik

Fenix Madencilik, Türkiye’nin potansiyeli yüksek maden alanlarında sürdürülebilir ve yeşil madencilik anlayışıyla yola çıkmış bir işletme. Bölgesinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik projelerini dikkat çeken yüksek kalite ve doğaya saygılı çalışmalarıyla devam ettiriyor. Yeni nesil sürdürülebilir ve yeşil madenciliğin modern temsilcisi olmak üzere faaliyetlerini yürüten Fenix Grup, bakır ve mermer başta olmak üzere stratejik projeleriyle Türkiye’nin önde gelen maden/mineral üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. Grup, madencilik çalışmaları ve süreçlerinin yönetilmesinde uluslararası yönetmeliklere, çevre ve iş sağlığı güvenliği prosedürlerine uygun hareket ederken, bölgenin gereklilikleri doğrultusunda ve teknolojik gelişmelerin ışığında çalışmalarına devam ediyor. Fenix Madencilik, iş güvenliği ve verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyetleriyle de bu alanda temel politikaların oluşturulmasına katkı sağlıyor. Madencilik alanındaki faaliyetlerini yalnızca kâr amacı gütmeksizin; istihdam sağlamak, çevre ve doğa bilincini oluşturmak, sosyal kalkınmaya destek olarak ülkemize katma değer oluşturmak gibi temel prensipler üzerine oturtan Fenix Grup; faaliyet gösterdiği diğer alanlardan gelen tecrübeleri doğrultusunda, madencilik alanındaki faaliyetlerinde de ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun, kullanılan kaynaklarla maksimum verimi sağlayan, çevre ve doğaya saygılı, güvenilir, şeffaf bir faaliyet anlayışıyla projelerine devam ediyor. AR-GE çalışmaları kapsamında belirlediği hedefleri sürdürme ve gerçekleştirme doğrultusunda sorumluluklarının farkında olan Fenix Madencilik, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tüm süreçleri şeffaflık ve dürüstlük ilkeleriyle yönetiyor. Sürdürülebilir bir büyüme için katma değer yaratacak tüm gelişme ve fırsatları değerlendirerek, şirket politikaları ve kurumsal değerlerinin temelini oluşturan bu değerler için yatırımlarına da devam eden Fenix Grup, faaliyet gösterdiği maden alanlarında sürdürülen projeleri; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenmiş mevzuat ve uluslararası yönetmeliklere uygun olarak ve ekolojik unsurlar hakkında uzman görüş ve fikirlerini esas alarak yönetiyor.
Fenix Grup, madencilik faaliyetleri gösterdiği bölgelerde çevresinin sosyal, ekonomik ve çevresel değerlerine saygılı, bölgesinin ihtiyaçlarını tespit ederek bunlara cevap veren, sosyal fayda sağlama amacıyla yerel ve ulusal istihdama katılımı teşvik eden, politika ve prensipleri ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fenıx Madencılık

Yeşile ve doğaya saygıyla…..

Pek çok alanda yeşile ve doğaya saygılı projelere imza atan Fenix, madencilik konusunda da aynı hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor…

Fenix Grup kurulduğu zamandan bu yana gerek inşaat projelerinde gerek diğer iştiraklerinde
doğaya ve insana saygılı projeler yürütme bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Gayrimenkul, turizm ve hizmet servisleriyle bölgesinin ve sektörünün öncü markalarından biri haline gelen Fenix Grup, madencilik sektöründeki faaliyetlerinde de sahip olduğu tecrübeyi yenilikçi vizyonuyla entegre ederek en kaliteli hizmeti sağlamayı ana prensip olarak belirlemiş durumda.

Kaliteli ve doğaya saygılı işletmecilik

Fenix Madencilik

Fenix Madencilik, Türkiye’nin potansiyeli yüksek maden alanlarında sürdürülebilir ve yeşil madencilik anlayışıyla yola çıkmış bir işletme. Bölgesinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik projelerini dikkat çeken yüksek kalite ve doğaya saygılı çalışmalarıyla devam ettiriyor. Yeni nesil sürdürülebilir ve yeşil madenciliğin modern temsilcisi olmak üzere faaliyetlerini yürüten Fenix Grup, bakır ve mermer başta olmak üzere stratejik projeleriyle Türkiye’nin önde gelen maden/mineral üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. Grup, madencilik çalışmaları ve süreçlerinin yönetilmesinde uluslararası yönetmeliklere, çevre ve iş sağlığı güvenliği prosedürlerine uygun hareket ederken, bölgenin gereklilikleri doğrultusunda ve teknolojik gelişmelerin ışığında çalışmalarına devam ediyor. Fenix Madencilik, iş güvenliği ve verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyetleriyle de bu alanda temel politikaların oluşturulmasına katkı sağlıyor. Madencilik alanındaki faaliyetlerini yalnızca kâr amacı gütmeksizin; istihdam sağlamak, çevre ve doğa bilincini oluşturmak, sosyal kalkınmaya destek olarak ülkemize katma değer oluşturmak gibi temel prensipler üzerine oturtan Fenix Grup; faaliyet gösterdiği diğer alanlardan gelen tecrübeleri doğrultusunda, madencilik alanındaki faaliyetlerinde de ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun, kullanılan kaynaklarla maksimum verimi sağlayan, çevre ve doğaya saygılı, güvenilir, şeffaf bir faaliyet anlayışıyla projelerine devam ediyor. AR-GE çalışmaları kapsamında belirlediği hedefleri sürdürme ve gerçekleştirme doğrultusunda sorumluluklarının farkında olan Fenix Madencilik, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tüm süreçleri şeffaflık ve dürüstlük ilkeleriyle yönetiyor. Sürdürülebilir bir büyüme için katma değer yaratacak tüm gelişme ve fırsatları değerlendirerek, şirket politikaları ve kurumsal değerlerinin temelini oluşturan bu değerler için yatırımlarına da devam eden Fenix Grup, faaliyet gösterdiği maden alanlarında sürdürülen projeleri; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenmiş mevzuat ve uluslararası yönetmeliklere uygun olarak ve ekolojik unsurlar hakkında uzman görüş ve fikirlerini esas alarak yönetiyor.
Fenix Grup, madencilik faaliyetleri gösterdiği bölgelerde çevresinin sosyal, ekonomik ve çevresel değerlerine saygılı, bölgesinin ihtiyaçlarını tespit ederek bunlara cevap veren, sosyal fayda sağlama amacıyla yerel ve ulusal istihdama katılımı teşvik eden, politika ve prensipleri ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy